Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 73
  • Tổng truy cập 462.573

Ngày 09/5/2023 UBND thị trấn Ái Tử tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính và phổ biến văn bản pháp luật

9:3, Thứ Năm, 11-5-2023

Sáng ngày 09/5/2023, UBND thị trấn Ái Tử tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính và phổ biến văn bản pháp luật năm 2023. 

Theo đó, với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý công chức, trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

Về mục tiêu cụ thể, xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Các tin khác