Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 48
  • Tổng truy cập 492.605

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc thị trấn Ái Tử lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.

7:53, Thứ Ba, 19-3-2024

Về dự Đại hội có đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong đoàn công tác đạo Đại hội của huyện, Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thị trấn, 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc thị trấn Ái Tử đã từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc  xã khóa trước đã đề ra. Nhiều tiêu chí hoàn thành vượt mức. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đa dạng phong phú, góp phần tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

Mặt trận tổ quốc thị trấn tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Hằng năm, Mặt trận tổ quốc thị trấn hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận tiểu khu tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội

Vận động Nhân dân ủng hộ vào quỹ “Vì người nghèo”. Với số tiền trên cùng với hỗ trợ của cấp trên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hàng năm thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, tết; hỗ trợ ốm đau, hoạn nạn... cho hộ nghèo. 

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình hành động cụ thể.Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc thị trấn, vận động để nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng thị trấn Ái Tử ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Ái Tử khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 vị đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận tổ quốc  huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các tin khác