Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 69
  • Tổng truy cập 492.626

Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan Thị trấn Ái Tử nhiệm kỳ 2023 - 2028

10:16, Thứ Tư, 1-3-2023

Chiều ngày 28/2/2023, Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Ái Tử đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong và sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy thị trấn, Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Ái Tử đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong thị trấn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN, xây dựng Đảng, Chính quyền và đoàn thể vững mạnh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn thị trấn Ái Tử đã kết nạp được 03 đồng chí. Ủy viên ban chấp hành Công đoàn cơ sở đều được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. 100% Đoàn viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% số đoàn viên, người lao động được cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn. Phối hợp với UBND tuyên truyền cán bộ đoàn viên được tiêm phòng Covid-19 và các biện pháp cách ly do bộ y tế quy định. Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Ái Tử, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, bầu ra BCH mới gồm 03 đồng chí, 01 đồng chí chủ tịch, 01 đồng chí Phó chủ tịch, đều đạt 100% số phiếu. Đại hội đã bầu ra 02 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Các tin khác