Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 505
  • Tổng truy cập 481.183

Thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023

9:40, Thứ Ba, 25-4-2023

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 về cải cách hành chính huyện Triệu Phong năm 2023, Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện Triệu Phong về tổ chức cuộc thi “ Tuyên truyền cải cách hành chính ” năm 2023 . Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn Ái Tử về tham gia Cuộc thi “Tuyên truyền cải cách hành chính”. 

Theo đó, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước; của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đồng thuận, hợp tác, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của thị trấn. UBND thị trấn Ái Tử đã thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đa dạng, phù hợp với mỗi nội dung tuyên truyền. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác triển khai tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước mà UBND thị trấn Ái Tử đã thực hiện:

 

 

 

Các tin khác