Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 67
  • Tổng truy cập 492.624

Đại hội đại biểu hội nông dân thị trấn Ái Tử lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 -2028.

19:16, Thứ Năm, 12-1-2023

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/HNDH ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban thường vụ hội Nông dân huyện Triệu Phong "Về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028" và kế hoạch số 20-KH/HNDH ngày 23 tháng 10 năm 2022 của Ban chấp hành Hội Nông dân thị trấn Ái tử "Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Ái Tử lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028". 

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Ái Tử lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào ngày 11 tháng 01 năm 2023. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân thị trấn Ái Tử đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 98 hội viên, tổng số hội viên tính đến nay là 464 hội viên. Phối hợp với mặt trận và các đoàn thể thị trấn cùng với Hội Nông dân huyện thực hiện các chương trình hỗ trợ với tinh thần cùng cả nước vượt qua dịch bệnh covid-19. Phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng CSXH nhận uỷ thác vốn vay với tổng dư nợ tại các ngân hàng là 11.395 triệu đồng. Số hộ gia đình nông dân đạt tiêu chí gia đình văn hoá hàng năm từ 98%. 

 Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tăng cường công tác phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh các phong trào nông dân đi đua phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội.

 Đại hội cũng giành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận, thống nhất đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

 Đại hội hội nông dân thị trấn Ái Tử đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các tin khác