Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 246
  • Tổng truy cập 480.924

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và HTCT 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

9:22, Thứ Năm, 13-7-2023

Chiều ngày 12/7, Đảng ủy thị trấn Ái Tử tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Điệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn cho biết, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong địa bàn ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy thị trấn Ái Tử tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể  để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu công tác năm 2023.

Các tin khác