Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 520
  • Tổng truy cập 481.198

HỘI NGHỊ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

14:1, Thứ Sáu, 8-3-2024

Ngày 08/03/2024, UBND thị trấn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số CCHC của thị trấn, các ban ngành đoàn thể, cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND Huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn

Về công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC. Tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đề xuất sáng kiến trong CCHC; giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC. Khẩn trương rà soát và phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ CCHC mà các ngành, địa phương được giao thực hiện, tham mưu thực hiện nhưng đến nay chưa hoàn thành, còn tồn đọng.

Về cải cách thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn. Tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ, của tỉnh. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định, yêu cầu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn và sớm hẹn được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử đạt 100%;

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyêt suốt cần cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến cơ sở vào cuộc mạnh mẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 thị trấn nhà nằm trong tốp đầu của huyện./.

 

Các tin khác